Abyzme nezapomněli…

5 Aug

… včera jsme byli na obhlídce v Ústavu pro jazyk český. Tedy v instituci, která se chystá již brzy obohatit spisovnou češtinu o nespisovné výrazy. Tak už jen netrpělivě čekáme, až bude podle vzoru -izmus do spisovného jazyka zařazen i tvar abyzme.

2 Responses to “Abyzme nezapomněli…”