Moje nejlepší kámoška

U příležitosti Dne učitelů jsme se vypravili na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. A opět jsme se utvrdili, že zdejší záchodky překonávají svou moudrostí a erudovaností veškeré přilehlé knihovny.