Jak se stát parazitem snadno a rychle

Přijít o bydlení:

a) v slušné společnosti není možné
b) je sice snadné, ale je to vaše vina, protože dostatečně nepracujete
c) můžete v současném systému velmi lehce, a to i když se považujete za pilíř střední třídy.

C je správně!

Divadlo je:

a) intelektuální ghetto odtržené od aktuálních problémů
b) obyčejná zábava
c) prostor, kde se dá na problémy dnešní společnosti působivě poukázat, řešit je a budovat vzájemnou solidaritu.

C je správně!

To vše ale platí jen tehdy, když si vyberete správné představení. Mezi taková patří třeba novinka 4. svět. Inscenace Terezy Durdilové a Magdy Stojowské je dokumentárním projektem o takzvaných nových chudých. Tak jsou označování ti, kteří by ještě donedávna patřili ke střední třídě, ale dnes mají (z různých důvodů) status „parazitů“. Sedm takových „parazitů“ se rozhodlo svěřit na jevišti se svými příběhy a zodpovědět otázky jako Kolik průměrně stojí společnost bezdomovec? Kolik z vás by pracovalo, kdyby nemuselo? Jak je možné, že pětadvacetiletá dívka má více než dvěstěpadesát tisíc dluhů?

Impulsem pro vznik představení byla snaha jen nečinně nepříhlížet zhoršující se společenské situaci. Jak uvádějí samy autorky: Naší inscenací chceme napomoci ke změně smýšlení naší společnosti o lidech v nouzi, vyvrátit obvyklé názory typu: „Můžete si za to sami“ či „Kdyby pracovat chtěli, tak by práci našli.“ Málokdo si dokáže představit, jaké to je ocitnout se náhle bez práce, bez domova, ztratit dosavadní jistoty i sociální status. Nicméně se tato situace může stát životní realitou každého z nás. Proto je v zájmu všech přestat rozdělovat společnost na „my a oni“ a posílit vzájemnou solidaritu napříč společenskými vrstvami.

Premiéra 4. světa se uskutečnila začátkem května, ale aby mohlo být představení znovu incenováno, potřebuje dostatek finančních zdrojů. Takže pokud vám je problematika chudoby, nerovnosti a lidí bez domova blízká a máte rádi dobré a angažované divadlo, můžete přispět na portálu HitHit. S projekty, které si žádají vaši spouúčast, se v poslední době roztrhl pytel, ale uvažte, že možností, jak mohou alternativní divadelníci získat peníze, mnoho není (na rozdíl od řady komerčních projektů, které si crowdfundingem přilepšují)… Přispívat můžete už jen pár dní, tak hurá do toho a snad se brzo uvidíme v Arše!