Bítov: Beat (the dog) off

11 Nov

„Hrabě byl tak trochu podivín…“ pronesl průvodce státním hradem Bítov, když jsme se ocitli v místnosti plné vycpaných psů. „Až si sbírku prohlédnete, sejdeme se u koček,” dodal ještě.

NP s KZ se rozhodli pro podzimní výlet. A protože nic nevystihuje lehce pošmournou a dekadentní náladu umírající přírody tak přesně jako taxidermické počiny, vypravili se společně na jihomoravský hrad Bítov. NP měl čaj v termosce a KZ bez skrupulí projela všechny zákazy vjezdu, takže před nimi brzy z mlhy vystoupil Bítov a jeho břitová věž.

„Oblíbené psy nechával vycpat, méně oblíbené pohřbíval,“ vysvětloval průvodce v sálu vyzdobeném jedenapadesáti psími mrtvolami. Sbírka zoopreparátů barona Jiřího Haase je unikátní nejen v tom, že je nevětší na světě, ale i proto, že obsahuje některá dnes již vyhynulá plemena – jako například stájového pinče, kterého jistě znáte z Haškova Švejka. Nebo od Mikiho Ryvoly. Nebo od Wanastowek. Nebo jste moc mladí.

Přestože je na bítovském hradě zakázáno fotit, NP s KZ přesvědčili svým šarmem a dušeným smíchem průvodce, aby vyhnal všechny návštěvníky z místnosti a nechal je obohatit vycpanou smečku o jednoho Braníka řádně vychlazeného místním sychravým podnebím.

P.S. Po návštěvě hradu Bítova NP a KZ již nenašli odvahu společně navštívit nedaleké Jezírko lásky. Jejich vztah byl pro tento den posílen až až.

P.P.S. Obáváme se však, že Alan Alda by se s baronem Haasem (který si mimochodem svůj šlechtický titul koupil za vagón porcelánu) v mnohém neshodl.

3 Responses to “Bítov: Beat (the dog) off”